REALITNÍ MAKLÉŘ S 18 LETOU PRAXÍ

Jak prodat spoluvlastnický podíl na nemovitosti

Spoluvlastnický podíl na nemovitosti může vzniknout z různých příčin, a to obvykle v následujících situacích:

 1. Dědictví: Spoluvlastnický podíl může vzniknout v důsledku dědictví, když majetek je předán dědicům po zemřelém vlastníkovi nemovitosti. V tomto případě se dědicové stávají spoluvlastníky nemovitosti.
 2. Darování nemovitosti: Vlastník může rozhodnout o darování části nemovitosti někomu jinému, čímž vytvoří spoluvlastnický podíl. Tato situace nastává, když darovatel převede část vlastnictví na jinou osobu, která se stává spoluvlastníkem.
 3. Koupě podílu: Spoluvlastnický podíl může také vzniknout nákupem podílu od jiného vlastníka nemovitosti. Tato situace nastává, když jedna osoba prodá část svého vlastnictví jiné osobě.

Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitosti je složitější než prodej celé nemovitosti, protože vyžaduje spolupráci a souhlas ostatních spoluvlastníků. Zde je několik kroků, které byste měli zvážit:

 1. Souhlas ostatních spoluvlastníků: Než začnete s prodejem, musíte zajistit souhlas ostatních spoluvlastníků. Může to zahrnovat jednání o ceně, podmínkách prodeje a rozdělení výnosů.
 2. Zjištění hodnoty podílu: Doporučuje se získat odhad hodnoty vašeho podílu od odborníka na nemovitosti. To pomůže určit spravedlivou cenu a minimalizovat potenciální konflikty mezi spoluvlastníky.
 3. Vypracování smlouvy o prodeji: Poté, co se domluvíte na podmínkách prodeje se všemi spoluvlastníky, je třeba sestavit smlouvu o prodeji. Tato smlouva by měla obsahovat veškeré podrobnosti týkající se prodeje, včetně ceny, platebních podmínek a podmínek převodu vlastnických práv.

Avšak jak se mohou spoluvlastníci dohodnout ohledně budoucnosti nemovitosti? Rozhodování se řídí hlasováním, kdy váha hlasů závisí na velikosti podílu každého vlastníka. Tímto způsobem se umožňuje spoluvlastníkům dosáhnout dohody ohledně užívání nemovitosti a souvisejících povinností, včetně finančních příspěvků na správu.

Nicméně nedohodnutí se není výjimkou, zejména pokud je vlastníků více. Různí vlastníci mohou mít rozdílné názory, například jeden z nich může chtít prodat nemovitost, zatímco druhý preferuje její pronájem a další by preferoval zůstat v nemovitosti. Diverzita názorů může nastat i při rozhodování o rekonstrukci či investicích do nemovitosti. V takovém případě má jednotlivý spoluvlastník možnost prodat svůj podíl.

Možnosti prodeje spoluvlastnického podílu:

Existují čtyři způsoby, jak prodat svůj podíl a opustit spoluvlastnictví:

Dohoda o prodeji celé nemovitosti

Jestliže je možné dosáhnout dohody se všemi spoluvlastníky, prodej nemovitosti je nejjednodušší cestou. Získané finanční prostředky se poté rozdělí mezi majitele podle velikosti jejich podílu. Avšak tato možnost není vždy realizovatelná, jelikož se vlastníci často nedokážou dohodnout.

Prodej podílu spoluvlastníkovi

Pokud jsou problémy se shodou v rámci spoluvlastnictví, jedním z řešení může být prodej podílu jinému spoluvlastníkovi. Avšak i tato možnost může narazit na problémy v podobě neshod ohledně ceny nebo neochoty ostatních spoluvlastníků spolupracovat.

Prodej podílu třetí straně

Vlastník podílu má právo s ním nakládat dle svého uvážení, včetně možnosti prodat ho komukoliv. V tomto případě není vyžadován souhlas ostatních spoluvlastníků a prodej může proběhnout rychle a relativně jednoduše. Je však důležité nezapomenout, že pokud jste nemovitost zdědili v posledních 6 měsících, musí být nejprve nabídnuta ostatním spoluvlastníkům.

Řešení soudní cestou

Tato možnost je nejkomplikovanější a nejproblematičtější a měla by být zvolena až po vyčerpání všech předchozích možností. Soud může učinit několik rozhodnutí, včetně rozdělení nemovitosti mezi vlastníky nebo prodeje podílu jednoho nebo více spoluvlastníků za přiměřenou náhradu. Pokud ani jedna z těchto variant není proveditelná, soud může nařídit prodej nemovitosti na veřejné dražbě.

Proces vyrovnání spoluvlastnického podílu prostřednictvím soudní cesty je nejvíce nepříznivou volbou pro prodej. Nese s sebou náklady spojené s právním zastoupením, soudními výlohami a v případě rozhodnutí o prodeji ve veřejné dražbě může vést k nižšímu výnosu než při tradičním prodeji.

Pokud se ocitnete v komplikované situaci při vyrovnávání spoluvlastnického podílu nebo máte obtíže dosáhnout dohody s ostatními vlastníky, jsem tu, abych vám pomohl najít optimální řešení.

Ing. Gustav Rötling
Gustav je zkušený realitní makléř pracující v renomované realitní kanceláři Probe Reality. V oblasti realitního zprostředkování se pohybuje již od roku 2006 a za tu dobu získal bohaté zkušenosti a mnoho spokojených klientů. Specializuje se na prodej a pronájem nemovitostí na Berounsku a v Praze a okolí.

Odhad ceny nemovitosti zdarma

Neprodávejte svou nemovitost pod cenou a zjistěte do 24 hodin, kolik peněz prodejem získáte. 

 1. Klikněte na tlačítko "Získat odhad zdarma".
 2. Vyberte formulář do kterého pak vepíšete požadované údaje.
 3. Odešlete formulář ke zpracování.
 4. A do jednoho pracovního dne vám report s prodejní cenou pošlu na e-mail.

Stáhněte si e-book
"7 kroků, jak prodat nemovitost výhodně a bezpečně"

Co se v e-booku dočtete:

 

 • zjistíte, jak správně nastavit prodejní cenu nemovitosti, abyste z prodeje získali maximum,
 • budete vědět, jakou chybu již na začátku prodeje dělá většina samoprodejců a jak tomu můžete předejít, 
 • zjistíte, jak připravit nemovitost k prodeji, abyste oslovili co nejvíce zájemců a nemovitost tak mohli prodat co nejvýhodněji,
 • porozumíte, proč většina samoprodejců nakonec prodá levněji, než s pomocí profesionálního makléře,
 • a mnoho dalšího.